Nederhorst den Berg – Middenweg 17*

Middenweg 17*, 1394 AC Nederhorst den Berg, NL
€ 385.000,- k.k.

Beschrijving

Op een fraaie locatie aan de Middenweg 17 in Nederhorst den Berg gelegen perceel grond, bestaande uit twee stukken terrein.
Het voorterrein is ca. 2.000m2 waar onder ander een tuinhuis en enkele schuurtjes op zijn gebouwd. Achter dit terrein is er een groot stuk landbouw grond van ca. 6.000m2.

De omschrijving woonwagen is gekozen aangezien de omschrijving tuindershuis niet beschikbaar is. De oppervlakte van het tuindershuis is niet ingemeten conform de NEN2580. Het betreft hier een recreatiewoning met tijdelijke bewoning GEEN PERMANENTE BEWONING TOEGESTAAN!

Het voorterrein heeft de bestemming recreatie, op dit terrein mag bebouwing worden gerealiseerd van circa 77m2.

Informatie uit het Bestemmingsplan “Horstermeer”:

De voor Recreatie – Verblijfsrecreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor:

recreatiewoningen voor niet-permanente verblijfsrecreatie;
volkstuinen;
ter plaatse van de aanduiding ‘kampeerterrein’: kleinschalige verblijfsrecreatieve voorzieningen;
ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf’: bedrijfsmatige activiteiten, behorende categorieën 1 t/m 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten, opgenomen in Bijlage 1 van deze regels en opslag van (volumineuze) goederen ter plaatse van bebouwde gronden;
ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’: ten hoogste 1 bedrijfswoning;
bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals ontvangstruimten, sanitaire voorzieningen, opslag, groen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en erftoegangswegen;
13.2 Bouwregels
Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:

13.2.1 Gebouwen
het aantal recreatiewoningen mag per aanduidingsvlak niet meer bedragen dan is aangeduid ter plaatse van de aanduiding ‘maximum aantal recreatiewoningen’;
gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
bouwlagen mogen uitsluitend boven maaiveld worden gebouwd;
de goothoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 6 meter;
de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 10 meter.
13.2.2 Bijbehorende bouwwerken en overkappingen bij bedrijfswoningen
bijbehorende bouwwerken en overkappingen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd op een afstand van tenminste 1 meter achter (het verlengde van) de voorgevel van de bedrijfswoning;
de bouwhoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen mag niet meer bedragen dan 3 meter dan wel niet meer dan de hoogte van het vloerpeil van de eerste verdieping van de bedrijfswoning;
de goothoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken en overkappingen bij bedrijfswoningen mag niet meer bedragen dan 3 meter;
de bouwhoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen mag niet meer bedragen dan 5 meter.
13.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
de bouwhoogte van erfafscheidingen gelegen voor de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 1 meter;
de bouwhoogte van erfafscheidingen elders mag niet meer bedragen dan 2 meter;
de bouwhoogte mag niet meer dan 6 meter bedragen voor palen en masten;
de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 meter;
13.3 Nadere eisen
Het bevoegd gezag is bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van:

de plaats en/of afmetingen van de bebouwing voor het behoud van het open karakter van het bebouwingsbeeld en de doorzichten naar het achterliggende natuurgebied;
het oppervlak en de plaatsing van bouwwerken voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen voorzien in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.
13.4 Specifieke gebruiksregels
Als gebruik in strijd met de bestemming, geldt in ieder geval het gebruik van de in lid 13.1 bedoelde gronden voor:

opslag van goederen ter plaatse van niet-bebouwde gronden;
permanente bewoning van recreatiewoningen;
paardenbakken.

 • Adres: Middenweg 17*
 • Postcode: 1394 AC
 • Land: NL

Overdracht

 • Koopprijs: € 385.000,- k.k.
 • Status: Beschikbaar
 • Aanvaarding: in overleg

Bouw

 • Soort: bungalow

Oppervlakten & inhoud

 • Perceel oppervlakte: 7.940 m2
 • Gebruiksoppervlakte woonfunctie: 30 m2
 • Inhoud: 80 m3

Indeling

 • Aantal kamers: 2
 • Status: Beschikbaar

Buitenruimte

 • Tuintypen: tuin rondom
 • Type: tuin rondom

Soortgelijke woningen

Middenweg 17

 • € 385.000,- k.k.

Middenweg 17

 • € 385.000,- k.k.